۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

معرفی شگفتی ساز و تاریخچه آن

معرفی شگفتی ساز و تاریخچه آن ، معرفی بخش های مختلف و سیر تکاملی بخش ها ، دوره ها و طرح های مرکز ملی آموزش مجازی شگفتی ساز

معرفی شگفتی ساز و تاریخچه آن ، معرفی بخش های مختلف و سیر تکاملی بخش ها ، دوره ها و طرح های مرکز ملی آموزش مجازی شگفتی ساز

معرفی شگفتی ساز و تاریخچه آن

فرایند ثبت نام تا دریافت مدرک و ارتقا با حضور استاد محمد امین آراسته رونمایی شد.

فرایند شفاف، واضح، بهینه شده و یکپارچه فعالیت های مخاطبان، در مراسمی با حضور استاد محمد امین آراسته،بنیان گذار و مدیرکل محترم شگفتی ساز رونمایی شد.

در این مراسم، پس از ارائه گزارش توسط مسئولان مربوطه، استاد آراسته بیان داشتند:

بهینه سازی فرایندها و برنامه داشتن برای هر فعالیت، از ویژگی های مهم شگفتی ساز است.

مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز