۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

معرفی بخش مسئولان و مدیران

معرفی بخش مسئولان و مدیران

معرفی بخش مسئولان و مدیران

معرفی بخش مسئولان و مدیران

سمینار آموزش مجازی کارآفرینی در مرکز شگفتی ساز
چگونه یک استارت آپ راه اندازی کنیم؟
امنیتی : پنج گام حمله یک بدافزار وبی (اطلاعیه شگفتی ساز)
کلاس ها و آموزش ها

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کلاس ها و آموزش ها

 انیمیشن سازی ، کلیپ سازی ، بازی سازی و ... که می توانید همراه با جزئیات کامل ، در اینجا مشاهده کنید.

معرفی بخش ها

 بخش اساتید ، بخش مدیران ، بخش دانشجویان و بخش بازاریابان و بخش مشاوران ؛ 5بخش اصلی در مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز می باشد.

 

مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز