۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

دوره مهارت های مربی گری شگفتی ساز استاد محمد امین آراسته

شگفتی ساز,استاد آراسته,محمد امین آراسته,مرکز آموزش مجازی,آموزش,آموزش مجازی,آموزش مجازی شگفتی ساز,کار مجازی شگفتی ساز,استاد محمد امین آراسته,

این دوره ها طی شش ماه برگزار می شوند و مهارت های مربوط به مربی گری را شامل می شوند.

دوره مهارت های مربی گری شگفتی ساز استاد محمد امین آراسته

دوره ارتقا مهارت های مربی گری و تدریس آغاز میشود 57

این دوره طی شش ماه برگزار میشود.

 

سرفصل ها و عناوین دوره پیرامون مهارت های مربی گری از جمله روش های تدریس و الگوهای تدریس میباشد.

 


جزئیات بیشتر: میزکار سطح چهار تا سطح یک

 

 

مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز

 

 

سفارش دوره آموزشی